O avtorju / avtorici
Mateja Gajgar (roj. 1968) je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala anglistiko (prevajalska smer) ter filozofijo. Leta 2003 je magistrirala iz ženskih študij in feministične teorije. Zaposlena je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport; v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je sodelovala pri prenovi slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, v tem tisočletju pa se je na Sektorju za razvoj izobraževanja ukvarjala z enakimi možnostmi spolov v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter z vzgojo in izobraževanjem ranljivih skupin (Romi, migranti). Z jesenjo se ji obeta prevajalsko sodelovanje z enoto Eurydice. Poleg tega prevaja strokovna gradiva, z veseljem pa tudi literaturo za otroke in mlade ter se zanima za zgodbe sodobnega sveta.