/ 

Društvo slovenskih pisateljev proti preganjanju slovenščine z univerz

   

Ponovno objavljamo poziv Društva slovenskih pisateljev iz leta 2016 proti ukinjanju predavanj v slovenščini in njihovem nadomeščanju s predavanji v angleščini na nekaterih programih slovenskih univerz. Društvo še naprej zavzemalo za ohranitev univeritetnih predavanj v slovenščini.

  

IZJAVA O NOVELI SPREMEMBE ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

    

Novela Zakona o visokem šolstvu v 8. členu govori o rabi slovenščine v visokem šolstvu na slovenski univerzah in nalaga univerzitetnim učiteljem, da predavajo v tujem, tj. angleškem jezik. Vlada, katere predsednik je Miro Cerar, univerzitetni profesor, doktor pravnih znanosti, je tak predlog že potrdila in ga poslala v Državni zbor RS. Novela Zakona je bila pripravljena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, katerega vodi dr. Maja Makovec Brenčič. Torej nam ni potrebno iskati tistih, ki so storili to nezaslišano dejanje. Odpovedovanje slovenskemu jeziku na vseh ravneh njegove rabe, od vrtcev do visokošolskih ustanov, pomeni, rečeno v duhu današnjega ubožnega časa, izdajo lastnega naroda. Odpoved slovenščini pomeni zanikanje vsega, kar smo Slovenci ustvarili od Brežinskih spomenikov in s čimer nas je Primož Trubar razglasil (urbi et orbi) za Slovence, ki govorimo jezik, ki ga ni mogla zatreti ne germanska ne romanska vladavina. Slovenci smo eden redkih evropskih narodov, ki smo skozi več kot pol tisočletja (od 1550) govorili svoj jezik, ga vzgajali in negovali. Slovenski pisatelji in pesniki, pa tudi dramatiki – spomnimo se le A.T. Linharta, ki je v letu vélike francoske revolucije ustvaril prvo slovensko igro, s čimer se je na Slovenskem dogodila »vedra revolucija« (Josip Vidmar), katere dediči smo. A le tisti, ki jezik spoštujemo in vemo, da je naš jezik naša bit, da je jezik hiša biti, da smo brez jezika brez svoje identitete, brez domovine, da smo izvrženi v orbito globalne vasi, ki tudi na področju jezika uvaja nadvlado, smo resnično upravičeni, da smo njegovi pastirji in varuhi. Vsi ostali pa se lahko odselijo tja, kjer bodo v današnji lingui franci predavali sami sebi in se čutili del svetovne skupnosti, ki tone v revščini, razčlovečenju in terorju korporacijskega kapitala.

Zato Društvo slovenskih pisateljev poziva ministrico dr. Majo Makovec Brenčič k takojšnjem odstopu, a tudi predsednika vlade dr. Mira Cerarja, da enkrat vendarle razmisli tudi o svoji objektivni (menimo sicer, da gre za subjektivno!) odgovornosti. Ne pristajamo več na samoponiževanje, ki smo mu priča iz dneva v dan. Lahko razprodamo vse, kar smo skozi desetletja, stoletja ustvarili, tudi vodo in lipicance, a slovenskega jezika ne damo! Ne gre za čustveno reakcijo na vse bolj iracionalne odločitve vlade, ampak za zahtevo enega od stebrov slovenstva, slovenskega jezika in slovenske kulture, Društva slovenskih pisateljev, ki je bilo ustanovljeno leta 1872. in ki je ob svoji ustanovitvi zapisalo, da je pisateljska država republika! V imenu tega republikanskega duha zahtevamo torej, da se sramota, ki smo ji priča, nemudoma konča in se novela Zakona o visokem šolstvu vrže na odpad zgodovine.

Ljubljana, 30. maja 2016.

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev

      

     

  

Preberite še druge prispevke.

VŠEČKAJTE, KOMENTIRAJTE ALI DELITE PRISPEVEK TUDI V VRABČEVEM FB OKVIRJU: 

        

       

O avtorju / avtorici
Prva zasnova organiziranega delovanja slovenskih pisateljev sega nazaj v leto 1872, od leta 1968 pa se slovenski pisatelji povezujejo v društvo s sedanjim imenom. Društvo slovenskih pisateljev se zavzema za ustvarjalno svobodo, čim boljši položaj slovenske knjige in uveljavljanje slovenskih pisateljev ter vključuje v svojo dejavnost ustvarjalce s celotnega slovenskega kulturnega prostora.