/ 

O zbirki Vinka Möderndorferja Čuvaj sna

Petra Koršič – Vinko Möderndorfer – Poezija, romani, knjige, literatura na portalu za književnost in mišljenje. Društvo slovenskih pisateljev.

Zahvaljujemo se vsem, ki so našo stran podprli z všečkom!

Vinko Möderndorfer: Čuvaj sna, Cankarjeva založba, 2020.

Od čuvája sna do spoznanja čúvaj sna izraščajo ljubezenske pesmi štirih ciklov najnovejše zbirke Vinka Möderndorferja Čuvaj sna, ki je izšla leta 2020 pri Cankarjevi založbi. Vinko Möderndorfer je konec leta 2018 ob svoji 60-letnici objavil pri založbi Litera svoj izbor pesmi v knjigi Predanost. Čuvaj sna je prva po njej. Tudi ta prinaša sporočilo, da je Vinko Möderndorfer predvsem pesnik, ne glede na to, kateri poklic opravlja. Preokupira ga ljubezen, vendar ne gre za klasične ljubezenske pesmi ali pesmi o ljubezni.

Redko sicer je tako, da je dvojina, da gre za srečanje, bližino, ljubezen, povečini pa gre za samost, samoto in odnos z bolečino ter poskuse bližin, presunljive poskuse ljubezenskih srečanj in srečevanj. Tudi s Čuvajem sna Möderndorfer potrjuje, da je pesnik romantične in romanticistične mehkobe in bolečine. Znotraj teh koordinat se v zadnji knjigi zvrstijo pesmi v štirih razdelkih: Dom, Sestaviti čas, Balade, Postelje.

Razlogi oziroma níti za določeno bolečino sežejo tudi v Čuvaju sna globoko nazaj, do otroštva. Kakor v zbirki Kot belo, kot ljubezen (Litera, 2015), ki je izšla pred izborom Predanost, tudi v Čuvaju sna beremo pesemske drobce zamer, razočaranj. Tematiziran odnos mati – sin odzvanja v Čuvaju sna v prvem razdelku Dom. Dom je razdelek smrti in njene bližine. Tako je dom zajet kot prvo domovanje s starši in kot zadnje domovanje, dom starejših občanov. Tudi v tem delu gre za posebno obliko ljubezni, za človeško ljubezen in sočutje.

Pred cikli/razdelki je pesem Skopni, ki nakazuje minevanje. Minevanje je tematizirano čez vso knjigo. In sicer na različne načine, od soočenja s smrtjo ljubih oseb, prek avtopoetskega spraševanja o razlogih za nastanek pesmi ali za njeno umanjkanje, do premagovanja melanholije in občutka konca s poskusi bližin in ljubezenskih odnosov. Sen nastopi v tej knjigi kot sen v pomenu spanja, spanca, vendar tudi sanj, ki jih sanjamo med spanjem, in sanj kot želja. Še bolj domiselno je to, kar je Möderndorfer napravil s snom, ko ga je postavil ob besedo »čuvaj«. Ta je v glagolskem velelnem, natančno želelnem pomenu napotilo, spoznanje ali modrost, da je treba sanje in spanec čuvati, negovati. Če pa besedo »čuvaj« vzamemo samostalniško, je to tisti, ki čuva svoja ali drugih sna in želje. Tako se že z naslovom Vinko Möderndorfer pomakne v mehkejši svet doživljanja ljubezenskih bližin in razdalj.

Če je bil v Kot belo, kot sneg še izrazito, tudi občasno grobo erotičen, sta ljubezen in erotika v Čuvaju sna zavezana ljubezni kot naklonu v življenje. Tudi v tej knjigi Möderndorfer vzpostavi dvojico eros – tanatos, ob ljubezni minevanje in smrt. Ob smrti potegne še nit, povezavo na občutek sokrivde in s tem vpelje čut za solidarnost, sočloveka in navsezadnje poudari nujnost odgovornosti posameznika v družbi. Na primer pesem Svet je pohabljen. V pesmi Ne jemlje me resno pa izpiše nemoč, ki se človeka polašča kljub aktivni drži.

Nemoč se kljub poskusom še izraziteje izkaže v drugem razdelku Sestaviti čas, ki je posvečen ljubezenski dvojini oziroma času po njenem razpadu. V pesmi Ničesar ne veš se mu izpiše beseda »zastoj«, ki je tudi naslov najnovejšega celovečernega filma. Stanje zastoja sicer ustreza knjigi, vendar v pomenu začasnega zastoja, ne pa zatečenega stanja. Vzdušje je, kljub težkim temam, pozitivno in zračno, manj melanholično, kot ga poznamo iz prejšnjih zbirk, z upom, brezmejnim upom, čeprav pesnik zapiše Brez upa zmage. To bi lahko šaljivo prebesedili: četudi z upom poraza, gre v novi Möderndorferjevi pesniški zbirki še vedno za up, na njem je poudarek.

Pesmi brez ločil so v tej knjigi prečiščene in smiselno postavljene. Če sem v kritiki knjige Kot belo, kot ljubezen pogrešala neko založniško, uredniško roko, jo v Čuvaju sna lahko pohvalim. Vsakemu razdelku je dala naslov ena pesem iz razdelka, le tretji razdelek, v katerem je tudi naslovna pesem Čuvaj sna, je naslov Balade dobil po podnaslovu prve pesmi Odhod. Zadnji razdelek so Postelje. Na kratko in za konec: čeprav je to kraj srečevanj, je v knjigi veliko odhodov, zapustitev.

  

  
  
  
  
 

Objavo je podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

     
  
 
 
Petra Koršič – Vinko Möderndorfer – Poezija, romani, knjige, literatura na portalu za književnost in mišljenje. Društvo slovenskih pisateljev.
 
O avtorju / avtorici
(fotografija David Verlič) Petra Koršič se ukvarja s poezijo v več poklicih znotraj sistema literatura. Deset let je bila kritičarka na Radiu Študent, avtorica oddaje Rimo v eter – rimo v veter, članica revije Literatura (2004–2013), sourednica in lektorica zbirke Prišleki (2007–2013), moderatorka (2005–2014) ter selektorica (2006) festivala Pranger. Uredila in lektorirala je več knjig (LUD Literatura, MK, CZ, Poiesis). Je članica upravnega odbora Društva slovenskih literarnih kritikov ter žirije za nagrado mira Slovenskega centra PEN. Od 2005 do konca 2019 je koordinirala Literaturo v živo pri LUD Literatura. Je avtorica ciklov: AD HOC, Prevod na oknu, Kritika do nacga, Na pesniškem tandemu, Prostor v/in pesmi, Nova knjiga skozi kritiko; izvaja jih v Trubarjevi hiši literature (Mestna knjižnica Ljubljana). Od 2013 objavlja poezijo v literarnih revijah in na Radiu Slovenija. Maja 2017 je pri Mladinski knjigi izšel njen (julija 2017 ponatisnjeni) pesniški prvenec Furlanka je dvignila krilo. Predstavila ga je doma in tujini (Padova, Trst, Pulj) ter ob glasbi (Zlatko Kaučič, Boštjan Simon idr.); skladateljica Ingrid Mačus je na njeno poezijo skomponirala več skladb. Njene pesmi so prevedene v ital., hrv., angl., špan. in mak. jezik. Bila je gostja festivalov Sanje v Medani, Lirikonfest, Mlade rime, BCMF, Fare voci v Italiji, U mreži stih II na Hrvaškem in dvakrat finalistka Pesniškega turnirja. 2016 je prejela Lirikonfestov zlat za najtehtnejši esej. S ciklom Predaleč grem, ko grem preblizu (Enheduanna) je bila nominirana za nagrado Fanny Haussmann 2019. Novembra 2019 je izšla njena pesnitev Bog z mano pri založbi KD Hiša poezije (v okviru razpisa Sončnice 2019).