O avtorju / avtorici
Lara Unuk se je rodila leta 1988 v Ljubljani. V letih 1993–1995 je živela na Poljskem, kjer se je naučila poljščine. Leta 2014 diplomirala iz klasične filologije (smer grški jezik in književnost) ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Isto leto je zaključila vzporedni dodiplomski študij latinščine in primerjalnega indoevropskega jezikoslovja ter se vpisala na doktorski študij novogrške književnosti. Za diplomsko delo je prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete UL (2014/2015). Prejela je več prevajalskih nagrad: 1. mesto na natečaju polonistike UL ter veleposlaništva RP za prevod pesmi Czesława Miłosza (2011), 1. mesto med slovenskimi študenti grščine  na prevajalskem natečaju iz nove grščine Univerze v Sofiji (2011) in 3. mesto na natečaju polonistike UL (2009). Bila je nominirana za Lirikonov zlat 2016 za prevode iz novogrške poezije. Prevedla je romana  Jana Dobraczyńskega Očetova senca in Dorote Terakowske Hči čarovnic.