/ 

Metulj v okviru

  
Marko Kravos – Poezija, pesmi, knjige, literatura na portalu za književnost in mišljenje. Društvo slovenskih pisateljev.

     

Zahvaljujemo se vsem, ki so našo stran podprli z všečkom!

Marko Kravos o poslani pesmi

Pesem j eizšla v zbirki Quattro venti / Štirje vetrovi, MultiMedia ed. Salerno 2019. V pesmi iz leta 2005 je tudi najava zdajšnje epidemije, okoljske krize, pa tudi tegob življenja z omejitvijo gibanja in druženja.

  

***

  

Metulj v okviru

  

V okviru let,
v okviru nadložne starosti
in prepričanja,
opešanega navdušenja.
V okviru danih močì,
priložnosti in možnosti,
ob povprečni pameti,
v okviru dveh rok
in enega srca
do roka zapadlosti;
kar zadeva prebavo,
erekcijo in alergijo,
v okviru razvoja
klimatskih sprememb
v okolju in času.
Obdan od nadležnih ljudi
v soseščini in od virusa
z daljnega vzhoda,
ob soglasju naklonjenih,
v krogu rodu in sorodja,
na ravni uradnih stikov,
v skladu z obredom,
v duhu spomenikov.

V okviru postelje,
v okviru mize,
v okviru oken in vrat.

Sem še metulj,
še utripajo krila?
Bucika me umirja.

  

***

  

La farfalla inquadrata

  

Ingabbiato dall’età
squadrato dagli anni
la fede politica sbiadita
l’impegno civile fiacco.
Nei limiti dell’energia rimasta
nell’ambito dell’occasionale e fortuito
a portata di un cervello medio
a misura di due braccia
e di un cuore
fino a data di scadenza;
in quanto a digestione,
erezione e allergie,
entro i parametri
dei cambiamenti climatici
nel bel paese e nel tempo.
Attorniato da gente noiosa
del quartiere e dal virus
dall’estremo oriente
in regola con i compagni di squadra
con tutta la parentela
a norma d’ufficio
in conformità al rito
con lapide e monumento.

Nel quadro del letto
nel quadro del tavolo
nel quadro di porta e finestra.

Sono ancora una farfalla,
le mie ali vibrano ancora?
Lo spillo mi rasserena.

  

  

  

Iz slovenščine avtor in Luciano Morandi

  

       

Poezija drugih avtorjev in avtoric

VŠEČKAJTE, KOMENTIRAJTE ALI DELITE PRISPEVEK TUDI V VRABČEVEM FB OKVIRJU:

 
Marko Kravos – Poezija, pesmi, knjige, literatura na portalu za književnost in mišljenje. Društvo slovenskih pisateljev.
O avtorju / avtorici
(fotografija Damijan Simčič) Marko Kravos (1943), tržaški pesnik, prozni pisec za otroke in mladino, esejist in prevajalec (iz it., sr-hrv., špan. ter iz narečij), diplomirani slavist. Četrt stoletja je vodil založbo v TS, nato par let katedro za slovenski jezik s književnostjo na Univerzi v Trstu. Predsedoval je Zvezi slovenskih kulturnih društev v Italiji, tržaškima Slavističnemu društvu in Slovenskemu klubu, ta čas je predsednik Skupine – Gruppo 85 v Ts; za časa Cirila Kosmača in Mire Mihelič je bil tajnik DSP, med leti 1996-2000 pa predsednik slovenskega PEN-a. Izdal je 18 samostojnih zbirk, 15 knjižnih izdaj za otroke. Preveden je v okr. 30 jezikov. Prejel nagrado Prešernovega sklada, zlatnik poezije v Celju, v Italiji pa vrsto nagrad vsedržavnega pomena, leta 2017 tudi nagrado za poezijo Društva bolgarskih pisateljev.