/ 

Tipanke Aksinje Kermauner za slepe in gluhoslepe otroke

 

                                                        Deklici med prebiranjem slikanice Aksinje Kermauner

 

Aksinja Kermauner je s Suzano Tratnik prejela nagrado desetnica 2018

 

Tipne slikanice (tipanke) so za slepe otroke izjemno pomembne. To so prilagojene slikanice, ki imajo poleg vidnega besedila in ilustracij besedilo v brajici in ilustracije, ki jih je mogoče otipati. Poleg tega, da seznanjajo mlade bralce z zgodbami in pravljicami, trenirajo tip, razvijajo precizno motoriko, olajšajo razumevanje določenih oblik v procesu posploševanja oziroma generalizacije, pospešijo pridobivanje novih informacij, razvijajo domišljijo in jezik itn. Prva slovenska tipanka je bila leta 2014 izdana Snežna roža Aksinje Kermauner, ki je nastala iz potrebe prikazati slepim toplo-hladni barvni kontrast s pomočjo gladkih in hrapavih tekstur. Knjigo je založila Miš Založba, ki je verjela v to, da majhno število slepih ni razlog za zanikanje potreb slepih po prilagojenih slikanicah.

Praksa je pokazala, da je Snežna roža nadvse zanimiva tudi za videče otroke. Zato je Aksinja Kermauner z Miš Založbo začela projekt Tipanka v vsako slovensko knjižnico, vrtec in šolo. Rezultat tega je bila leta 2010 v 1400 izvodih natisnjena tipanka Žiga špaget gre v širni svet iste avtorice. Leta 2015 je v sodelovanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Miš Založbe izšla še slikanica Žiga špaget gre v širni svet z risbami v slovenskem znakovnem jeziku in priloženo zgoščenko. Avtorica je nato napisala nadaljevanje zgodbe z naslovom Žiga špaget je za punce magnet. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je knjigo izdala s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo in sicer z namenom približati knjigo osebam z okvaro sluha. Besedilo knjige, ki je zapisano tudi v lažje berljivi tehniki,  je prilagojeno za razumevanje gluhih  in gluhoslepih oseb v Sloveniji. S tem namenom je knjiga opremljena s slovenskim znakovnim jezikom (risbe kretenj) in s QR kodo, kjer je možno zgodbo spremljati tudi v videoposnetku pripovedovalke v slovenskem znakovnem jeziku. Da knjigo lahko berejo tudi gluhoslepi bralci, je knjiga opremljena z brajico, za slabovidne z besedilom v velikosti 18 pik in prilagojena za osebe z disleksijo (rjave črke, primeren nabor znakov, pravilni razmaki med vrsticami).

Slikanica je namenjena vsem, ki so tako ali drugače povezani z gluhoto, slovenskim znakovnim jezikom, gluhoslepoto in slepoto ter tistim, ki se šele želijo seznaniti s slovenskim znakovnim jezikom in brajico (v knjigi sta predstavljeni tudi slovenska znakovna abeceda in slovenska brajeva abeceda). Prilagoditve osebam z okvaro sluha in vida omogočajo razumevanje vsebine, bogatenje besednega zaklada v slovenskem znakovnem jeziku in v knjižnem jeziku, besedilo na spodnjem delu strani je prilagojeno tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju ali slabšim bralcem (lahko berljivi način). Polnočutnim pa ponuja možnost, da odkrijejo različnost in kompleksnost sveta gluhih, gluhoslepih in slepih, ko se vživijo v kretnje slovenskega znakovnega jezika in brajico.

 

 

O avtorju / avtorici
Desetnica je slovenska literarna nagrada za otroško in mladinsko književnost. Podeljuje jo Društvo slovenskih pisateljev najboljšemu slovenskemu otroškemu ali mladinskemu knjižnemu delu, ki je izšlo v zadnjih treh letih in ga je napisal član društva.