/ 

Biljard na Malti: zrcalni spomin na Daphne Caruana Galizia

Boris A. Novak – Daphne Caruana Galizia – Poezija, pesmi, knjige, literatura na portalu za književnost in mišljenje. Društvo slovenskih pisateljev.

 

Daphne Caruana Galizia (1964-2017)

16. oktobra sta minili dve leti od umora malteške raziskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia. Boris A. Novak je na prošnjo predsednice Mednarodnega PEN-a Jennifer Clement napisal pesem o tem tragičnem dogodku. Mednarodni PEN je ob drugi obletnici smrti na spletni strani objavil več pesmi, posvečenih spominu na malteško novinarko, na prvem mestu prav pesem Borisa A. Novaka, ki jo tako v izvirniku kot v avtorjevem prevodu objavljamo tudi na našem portalu.

 

Boris A. Novak

  

BILJARD NA MALTI:
ZRCALNI SPOMIN NA DAPHNE CARUANA GALIZIA

   

1 Ponedeljek, 16. oktober 2017, je bil običajen delovni dan za Malto.
2 Vreme je bilo toplo, 24ºC, sonce je raztovarjalo svoj lahki ladijski tovor.
3 Severovzhodnik je igral biljard in puhal oblačke čez modri oltar.

4 Ob treh popoldne je nevidna biljardna palica frcnila avto s ceste.
5 Po eksploziji je Peugeot 108 kratko malo izginil z asfalta.
6 Prometna nesreča? Trk? Zdrs? Pokvarjene zavore? Kdo ve? To je Malta.

7 Ljudje so zmrzovali v luksuznih luknjah, galebi so paničarili sred salta.
8 Nihče ni vedel, kaj se je zgodilo. Vsi so vedeli. Svet se je ustavil.
9 Na Malti igralci biljarda zmeraj izginejo v modri daljavi.

10 Mladenič je pritekel iz sosednje hiše. To je Matthew.
11 To je SF: pločevinasti izstrelki so skopali plitve, smodeče se kraterje.
12 80 metrov stran od ceste je Matthew našel raztresene ostanke svoje matere

13 Daphne Caruana Galizia. Bila je novinarka. In prav zato je

12 80 metrov stran od ceste Matthew našel raztresene ostanke svoje matere.
11 To je SF: pločevinasti izstrelki so skopali plitve, smodeče se kraterje.
10 Trije mladeniči bodo vekomaj iskali svojo mater: Andrew, Paul & Matthew.

9 Na Malti igralci biljarda z milijardami zmeraj izginejo v modri daljavi.
8 Nihče nikoli ničesar ne ve. Vsakdo ve. Svet se ustavi.
7 Ljudje zmrzujejo v luksuznih luknjah, galebi paničarijo sred salta.

6 Prometna nesreča? Trk? Zdrs? Pokvarjene zavore? Kdo ve? To je Malta.
5 Po eksploziji je Peugeot 108 kratko malo izginil z asfalta.
4 Ob treh popoldne je nevidna milijardna palica frcnila avto s ceste.

3 Sever0vzh0dnik je priigral milijard000, razmn0ževal ničl000 čez m0dri 0ltar.
2 Vreme je bilo toplo, 24ºC, sonce je raztovarjalo svoj lahki ladijski tovor.
1 Ponedeljek, 16. oktober 2017, je bil običajen delovni dan za Malto.

 

Boris A. Novak

BILLIARDS IN MALTA:
A MIRRORING MEMORY OF DAPHNE CARUANA GALIZIA

  

1 Monday, October 16th, 2017, was a usual working day for Malta.
2 The weather was warm, 24ºC, the Sun unloaded its light shipload.
3 The northeaster played billiards chasing little clouds over the blue altar.

4 At 3 PM an invisible billiard cue stick flicked a car from the road.
5 After the blast Peugeot 108 simply vanished from the asphalt.
6 A car crash? A slip down? Broken brakes? Who knows? That’s Malta.

7 People froze in shining shelters, seagulls panicked squeaking their alt.
8 Nobody knew what happened. Everybody knew. The world came to a halt.
9 In Malta billiard players always disappear into the blue.

10 A young man came running from the neighbouring house. That’s Matthew.
11 Tin projectiles digged shallow, smouldering craters like in a sci-fi.
12 80 metres from the road Matthew found scattered remains of his mother

13 Daphne Caruana Galizia. She was a journalist. And that is why

12 80 meters from the road Matthew found scattered remains of his mother.
11 Tin projectiles digged shallow, smouldering craters like in a sci-fi.
10 Three young men will always search for their mother: Andrew, Paul & Matthew.

9 In Malta billiard players with their billi000ns always disappear into the blue.
8 Nobody ever knows. Everybody knows. The world comes to a halt.
7 People freeze in shining shelters, seagulls panick squeaking their alt.

6 A car crash? A slip down? Broken brakes? Who knows? That’s Malta.
5 After the blast Peugeot 108 simply vanished from the asphalt.
4 At 3 PM an invisible billi000n cue stick flicked a car from the road.

3 The northeaster gained billi000ns chasing little zer000es over the blue altar.
2 The weather was warm, 24ºC, the Sun unloaded its light shipload.
1 Monday, October 16th, 2017, was a usual working day for Malta.

   

translated by the author

  

  

   

Poezija drugih avtorjev in avtoric  

VŠEČKAJTE, KOMENTIRAJTE ALI DELITE PRISPEVEK TUDI V VRABČEVEM FB OKVIRJU: 

       

Boris A. Novak – Daphne Caruana Galizia – Poezija, pesmi, knjige, literatura na portalu za književnost in mišljenje. Društvo slovenskih pisateljev.

    

    

O avtorju / avtorici
(fotografija Matjaž Rušt) Pesnik, prevajalec, dramatik in mladinski pisatelj Boris A. Novak (r. l. 1953 v Beogradu) dela kot redni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je aktiven v gibanju za demokratizacijo slovenske in jugoslovanske družbe, eden ustanoviteljev in urednikov Nove revije (1987), predsednik Slovenskega PEN-a (1991-96), organizator humanitarne pomoči za begunce in pisatelje v obleganem Sarajevu (1991-95), predsednik Mirovnega komiteja (1994-2000) in podpredsednik Mednarodnega PEN-a (od l. 2002). Nagrade: 1978 Zlata ptica, za pesniško zbirko Stihožitje, 1978 Tretja nagrada na natečaju Radia Slovenija za radijske igre, namenjene otrokom, za Nebesno gledališče, 1984 Nagrada Prešernovega sklada, za pesnitev 1001 stih, 1990 Sovretova nagrada, Društva slovenskih književnih prevajalcev za prevod pesmi Stéphana Mallarméja, 1995 Jenkova nagrada Društva slovenskih pisateljev za zbirko Mojster nespečnosti, 1998 Zlati znak, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za verzološko knjigo Oblika, ljubezen jezika: recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji, 1998 Častni seznam (Honour List) najboljših del za otroke in mladino, ki ga pripravlja IBBY (International Board on Books for Young People), za pravljico Mala in velika Luna 2000 Bosanski stećak, mednarodna nagrada Društva pisateljev Bosne in Hercegovine, za pesniški opus, 2010 Velenjica, za pesniški opus zadnjih 10 let, 2015 Župančičeva nagrada mesta Ljubljana za Zemljevide domotožja, prvo knjigo epa Vrata nepovrata, 2017 Veronikina nagrada za ep Vrata nepovrata, 2018 Prešernova nagrada za življenjsko delo.