/ 

Pesniški sprehod pod Repentabrom 14. avgusta 2018

 

PESNIŠKI SPREHOD pod Repentabrom 14. avgusta 2018 ob 18-ih

Marca 2011 so pod Tabrom odprli Pesniško pot, ki vodi sprehajalca od zaselka Poklon do vasi Col v občini Repentabor – ki se razteza na Tržaškem Krasu tik za mejo pri Sežani. Pot je posvečena trem pesnikom, ki jim je likovni umetnik Klavdij Palčič ustvaril doprsne kipe: Srečku Kosovelu, Umbertu Sabi in Igu Grudnu: bili so sodobniki in so si delili isto mesto in isti Kras. Ob njih, na sprehajalnem branju, ki se bo letos odvijalo že devetič, se sodobna poezija oglaša kot spoj človeške bivanjske izkušnje z naravnim okoljem, s kultivirano krajino, ki je nastala z delom človeških rok. Na polkilometrski opuščeni vaški poti zaživi vsakdanjost ob utripu univerzalnega. Srečanja se udeležuje vse več ljudi, v dobršni meri prihajajo iz mesta, in to z občutkom, da so zraven – ob sožitju kultur in narodov v Trstu in njegovem zaledju.

Repentabor je tudi romarski kraj in ob velikem šmarnu se ob tabrski cerkvi, za obzidjem, zbirajo ljudje od blizu in daleč. Ob tej versko obarvani tradiciji prevzema Pesniški sprehod, ko ljubitelji poezije prisluhnejo verzom v slovenščini, italijanščini, furlanščini in drugih jezikih ali narečjih, s katerimi je naša dežela in soseščina poseljena, stik s sodobnostjo v osrčju Evrope.

Prireditev se napaja iz domačnosti in osebnih stanovskih povezav samooklicanih »sprevodnikov«, domači župan Marko Pisani pa od vsega začetka prispeva tudi sam k njeni realizaciji in ugledu.

Prireditelja: Skupina-Gruppo 85, Trst v sodelovanju z Občino Repentabor, ob pomoči Kulturnega društva Kraški dom in Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani.

Gostujoči na dosedanjih Pesniških poteh:

2011 Luisa Gastaldo in Luciano Morandini s pesnitvijo Repentabor

2012 Antonella Bukovaz, Josip Osti, Marko Kravos

2013 Cvetka Bevc, Ivan Crico, Miha Obit

2014 Marina Cernetig, Saša Pavček, Giacomo Vit

2015 Stanka Hrastelj, Roberto Nassi, Silvana Paletti

2016 Ace Mermolja, Umberto Saba / Matej Venier, Marilisa Trevisan

2017 Majda Artač, Ugo Pierri, Veno Taufer

Letošnji gostje

Milan Jesih, Luigina Lorenzini, Jani Oswald

Sprevodniki na Pesniški poti so tržaški književniki: Roberto Dedenaro, Marko Kravos, Vilma Purič. Z vsakokratnim izborom gostov želijo kraško podeželje označiti z umetniško besedo, mu podeliti prepoznavnost in aktualno vlogo. Zato pogosta izbira ustvarjalcev z narečnim izrazom, hibridnimi jeziki, slušno literaturo. Ker morda ustrezno odražajo mnogotere drugačnosti ob meji in na stičišču. Kar pomeni tudi za slovensko slovstveno sodobnost vse kaj drugega kot zazrtost v lokalizme. Gre pač za iskanje iskrenosti in neposredne dojemljivosti prek prvinskega jezika, melodike, glasu: skratka za pesem v primarni legi.

Osebno vabljeni – tudi na sklepni kozarec priznanega krajevnega vinarja

v torek, 14. avgusta ob 18. uri

aaa

aaa

O avtorju / avtorici
(fotografija Damijan Simčič) Marko Kravos (1943), tržaški pesnik, prozni pisec za otroke in mladino, esejist in prevajalec (iz it., sr-hrv., špan. ter iz narečij), diplomirani slavist. Četrt stoletja je vodil založbo v TS, nato par let katedro za slovenski jezik s književnostjo na Univerzi v Trstu. Predsedoval je Zvezi slovenskih kulturnih društev v Italiji, tržaškima Slavističnemu društvu in Slovenskemu klubu, ta čas je predsednik Skupine – Gruppo 85 v Ts; za časa Cirila Kosmača in Mire Mihelič je bil tajnik DSP, med leti 1996-2000 pa predsednik slovenskega PEN-a. Izdal je 18 samostojnih zbirk, 15 knjižnih izdaj za otroke. Preveden je v okr. 30 jezikov. Prejel nagrado Prešernovega sklada, zlatnik poezije v Celju, v Italiji pa vrsto nagrad vsedržavnega pomena, leta 2017 tudi nagrado za poezijo Društva bolgarskih pisateljev.