6. oktobra, 2021  /  Hiša DSP, Skupni prostor

Javno odprto pismo članom DSP

Dostopne ocene, statistike, strokovne raziskave in mnenja ter nenazadnje osebne izkušnje me utrjujejo v prepričanju, da covid-19 ni nalezljiva bolezen, ki bi terjala tako drastične posege v temeljne državljanjske svoboščine, kot jih uvaja oblast pri nas.