O avtorju / avtorici
Namita Subiotto (1972) je profesorica makedonskega jezika in književnosti na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s kontrastivnim proučevanjem slovenskega in makedonskega jezika ter raziskovanjem makedonske književnosti, predvsem sodobnih tokov. Ukvarja se tudi s prevajanjem makedonskega in bolgarskega leposlovja ter strokovnih in znanstvenih besedil. Za prevajalsko delo je leta 2014 prejela priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije iz makedonščine in bolgarščine, leta 2009 ji je Makedonska akademija znanosti in umetnosti dodelila medaljo Blaže Koneski za prispevek k afirmaciji makedonske literature.