/ 

Odziv Društva slovenskih pisateljev na aktualno dogajanje v kulturi

   

*Izjava je bila napisana in v medijih objavljena še pred odstopom ministra Dejana Prešička.

   

V Društvu slovenskih pisateljev ocenjujemo, da bi se ob burnih in odmevnih medijskih odzivih na kaotično stanje v slovenski kulturi morali nujno ozreti na globlje in trdovratne probleme v kulturni sferi, na katere pa ustvarjalci zaman opozarjamo že vrsto let. Pisatelji vidimo aktualno dogajanje predvsem kot posledico dolgoletnega političnega podcenjevanja in zapostavljanja področja kulture, ki se kaže v kadrovski in finančni podhranjenosti in izčrpanosti sistema, tako na strani ustvarjalcev kot tudi na strani profesionalnega uradništva. Konflikt je bil neizbežen in po svoje tudi pričakovan, saj so razmere na številnih področjih dosegle dno, na to kažejo tudi odzivi javnosti ob nedavni kraji avtorskega dela ter ob dogodkih na Ministrstvu za kulturo.

Glavni problem torej ni zgolj aktualni kulturni minister niti razmere na Ministrstvu za kulturo. Gre za posledico odnosa vseh dosedanjih slovenskih vlad do kulture. V takšnem vladnem odnosu do kulture, ki se kaže tudi v njeni kadrovski politiki na tem področju, torej pisatelji prepoznavamo predvsem nesprejemljiv odnos do stanja duha v slovenski nacionalni skupnosti, do žive duhovne ustvarjalnosti in z vsem tem do kulture kot javne vrednote.

Kaos, ki smo mu priča ob aktualnem ministru in uradništvu, je torej rezultat dosedanjega političnega odnosa do kulture. V njem vidimo kulturni obraz slovenske politike. Zato v medijskih odzivih pogrešamo predvsem poglobljeno analizo vzrokov, ki so slovensko kulturno politiko degradirali na raven pritlehnega medsebojnega obračunavanja nekompetentnih akterjev, ki so slovenski kulturi predvsem v sramoto in škodo.

Vsekakor od aktualne vlade pričakujemo, da takšno stanje v najkrajšem času sanira. Opozarjamo na potrebo po korenitih in učinkovitih  vladnih ukrepih, ki bodo prispevali k nujni posodobitvi kulturnega modela. S tokratnimi ukrepi bo namreč vlada izkazala svoj resnični odnos do temeljne vrednote slovenske nacionalne skupnosti.

Aksinja Kermauner, predsednica

Društvo slovenskih pisateljev

Ljubljana, 26. 1. 2019

   

   

   

VŠEČKAJTE, KOMENTIRAJTE ALI DELITE PRISPEVEK TUDI V VRABČEVEM FB OKVIRJU:

O avtorju / avtorici
Prva zasnova organiziranega delovanja slovenskih pisateljev sega nazaj v leto 1872, od leta 1968 pa se slovenski pisatelji povezujejo v društvo s sedanjim imenom. Društvo slovenskih pisateljev se zavzema za ustvarjalno svobodo, čim boljši položaj slovenske knjige in uveljavljanje slovenskih pisateljev ter vključuje v svojo dejavnost ustvarjalce s celotnega slovenskega kulturnega prostora.