Andreja Borin – izbrane pesmi – pesmomat

 

V vrtu rase

   
V vrtu rase
nekaj zame in zate
nekaj za hrošče, krte, polže in srne
in nekaj za škrate.
V vrtu rase
Nekaj za marec, april in maj,
a nekaj za mesece druge
in druge čase.
Vrt ima vrata vedno odprta
za ptice, čebele, metulje, mačke in za otroke.
V vrtu si luna in sonce podajata kljuko in roke.
V vrtu cveti
sto in sto živobarvnih cvetov,
in kadar med njimi ob mraku sediš, veš:
prišel si domov.

  

*** 

  

Kadar

  
Kadar pridem med kamne
z njimi molčim.

Kadar pridem med rože
z njimi dehtim.

Kadar pridem med hraste
z njimi šumim.

Kadar pridem med ptice
z njimi letim.

  

*** 

  

Naj

  
Najlepši cvet?
Ta, ki v polju cvete sam zase.

Najlepši nasmeh?
Ta, ki ga skriti ne da se.

Najlepše sonce?
To, ki v tebi žari za vse čase.