20. decembra, 2018  /  Literatura, Poezija

Pesmi

Zavarovati ušesa
pred tem, da bi vanje
ne vstopil jezik.
Da bi slina, ki ostane
na vijugah, ne pozabila
drhtenja.